کارگاه EEG/ ERP

  • نام فروشگاه:  مرکز اموزشی پرتو دانش
  • شرح و توضیح :
  • ثبت امواج مغزی و پتانسیل وابسته به رویداد- 29 و 30 فروردین - مدرس: اقای دکتر ابراهیم ابادی - اقای دکتر کریمی روزبهانی
  • قیمت: 4,000,000 ریال
  • قیمت به حروف:     ( چهار میلیون ریال )
  •     1
  • bag
  • افزودن کالا به سبد خرید
  • پیش پرداخت کالا :
  • 1,200,000 ریال
ثبت نوار مغز

        ثبت نوار مغز از مدل های حیوانی        

 


       مراحل:           

1.     اتصال الکترودها بر روی جمجمه ( سیستم 20-10)

2.     چک کردن صحت سیگنال و تنظیمات مربوط به هر گونه حیوانی

3.     نحوه کار با دستگاه eLab

4.     نحوه کار با نرم افزار eProbe

5.     آنالیز داده های مغزی

ERP

        آموزش ثبت پتانسیل وابسته به رویداد ERP

  
      مراحل:             

1.     نحوه ثبت EEG و آشنایی با مفاهیم سیگنال

2.     اتصال الکترودها بر روی جمجمه ( سیستم 10-10)

3.     چک کردن صحت سیگنال

4.     طراحی پروتکل

5.     آنالیز داده ها

6.     نحوه کار با دستگاه eWave

7.     نحوه کار با نرم افزار eProbe

        ثبت نوار مغز از مدل های حیوانی        

 


       مراحل:           

1.     اتصال الکترودها بر روی جمجمه ( سیستم 20-10)

2.     چک کردن صحت سیگنال و تنظیمات مربوط به هر گونه حیوانی

3.     نحوه کار با دستگاه eLab

4.     نحوه کار با نرم افزار eProbe

5.     آنالیز داده های مغزی

        آموزش ثبت پتانسیل وابسته به رویداد ERP

  
      مراحل:             

1.     نحوه ثبت EEG و آشنایی با مفاهیم سیگنال

2.     اتصال الکترودها بر روی جمجمه ( سیستم 10-10)

3.     چک کردن صحت سیگنال

4.     طراحی پروتکل

5.     آنالیز داده ها

6.     نحوه کار با دستگاه eWave

7.     نحوه کار با نرم افزار eProbe

بالا