عضویت دانشجویی

با عضو شدن در شبکه نوروالکتروفیزیولوژی به خدمات و امکانات زیر به مدت یک سال دسترسی خواهید داشت:

 

شرکت در کارگاه های الکتروفیزیولوژی موسسه پرتو دانش ( کارگاه اول با تخفیف 70 درصدی و کارگاه های بعدی شامل 20 درصد تخفیف) 

آموزش تکنیک الکتروفیزیولوژی مورد استفاده در پایان نامه تصویب شده با 80 درصد تخفیف 

آموزش رایگان نرم افزار 

دسترسی به نسخه نرم افزار eProbe بصورت رایگان

دریافت مشاوره در زمینه پایان نامه دانشجویی

 عضویت در خبرنامه تلگرامی NEO برای یادگیری مفاهیم الکتروفیزیولوژی و خبرهای مربوطه ( آموزشی، تحصیلی، پژوهشی، فرصت های شغلی)

 

 

بالا