ثبت پتانسیل میدانی

           ثبت پتانسیل میدانی         

         مراحل:         

1.    هندلینگ رت، بیهوشی، طرز کار با استریوتکس

2.     اتصال الکترود ثبت و تحریک 

3.     ایجاد پروتکل تحریک

4.     چک کردن صحت سیگنال و آرتیفکت

5.     نحوه کار با دستگاه eLab

6.     نحوه کار با نرم افزار eProbe

7.     آنالیز داده ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .

بالا