کارگاه تفسیر MMPI-2 و MMPI-2-F

  • نام فروشگاه:  مرکز اموزشی پرتو دانش
  • توضیحات محصول:
  • 👈صفر تا صد MMPI_2 و MMPI-2-RF👉 🔶🔸دکتر حمید یعقوبی👇👇 مدیر مرکز مشاوره آرمانا-عضو هیات مدیره انجمن روانشناسی ایران - مشاور دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم وتحقیقات و فناوری 🔻
  • قیمت: جهت مشاهده قیمت وارد شوید
  • قیمت به حروف:     
  •     1
  • bag
  • ورود به حساب کاربری
عضویت رایگان

 

 

 

 

برای عضویت رایگان در انجمن نوروالکتروفیزیولوژی، کلیک نمایید.

 

       با عضویت در این انجمن از خدمات بی شمار آن بهره مند گردید:             

 

 - مطلع شدن از کارگاه ها، فرصت های پژوهشی و شغلی و همکاری با سایر مراکز علمی 

 - افزایش آگاهی تخصصی در حوزه نوروالکتروفیزیولوژی و مشخصات دستگاه ها 

  - بهره مندی از آموزش عمومی و خصوصی تکنیک های الکتروفیزیولوژی  

  - مشارکت در طرح های کوتاه مدت و بلند مدت پژوهشی - بالینی 

 - بهره مندی از تخفیف های ویژه برای خرید کالا و خدمات

 - دسترسی به پایگاه داده های الکتروفیزیولوژی

 

 

 

 

 

 

 

عضویت رایگان

 

 

 

 

برای عضویت رایگان در انجمن نوروالکتروفیزیولوژی، کلیک نمایید.

 

       با عضویت در این انجمن از خدمات بی شمار آن بهره مند گردید:             

 

 - مطلع شدن از کارگاه ها، فرصت های پژوهشی و شغلی و همکاری با سایر مراکز علمی 

 - افزایش آگاهی تخصصی در حوزه نوروالکتروفیزیولوژی و مشخصات دستگاه ها 

  - بهره مندی از آموزش عمومی و خصوصی تکنیک های الکتروفیزیولوژی  

  - مشارکت در طرح های کوتاه مدت و بلند مدت پژوهشی - بالینی 

 - بهره مندی از تخفیف های ویژه برای خرید کالا و خدمات

 - دسترسی به پایگاه داده های الکتروفیزیولوژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای عضویت رایگان در انجمن نوروالکتروفیزیولوژی، کلیک نمایید.

 

       با عضویت در این انجمن از خدمات بی شمار آن بهره مند گردید:             

 

 - مطلع شدن از کارگاه ها، فرصت های پژوهشی و شغلی و همکاری با سایر مراکز علمی 

 - افزایش آگاهی تخصصی در حوزه نوروالکتروفیزیولوژی و مشخصات دستگاه ها 

  - بهره مندی از آموزش عمومی و خصوصی تکنیک های الکتروفیزیولوژی  

  - مشارکت در طرح های کوتاه مدت و بلند مدت پژوهشی - بالینی 

 - بهره مندی از تخفیف های ویژه برای خرید کالا و خدمات

 - دسترسی به پایگاه داده های الکتروفیزیولوژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای عضویت رایگان در انجمن نوروالکتروفیزیولوژی، کلیک نمایید.

 

       با عضویت در این انجمن از خدمات بی شمار آن بهره مند گردید:             

 

 - مطلع شدن از کارگاه ها، فرصت های پژوهشی و شغلی و همکاری با سایر مراکز علمی 

 - افزایش آگاهی تخصصی در حوزه نوروالکتروفیزیولوژی و مشخصات دستگاه ها 

  - بهره مندی از آموزش عمومی و خصوصی تکنیک های الکتروفیزیولوژی  

  - مشارکت در طرح های کوتاه مدت و بلند مدت پژوهشی - بالینی 

 - بهره مندی از تخفیف های ویژه برای خرید کالا و خدمات

 - دسترسی به پایگاه داده های الکتروفیزیولوژی

 

 

 

 

 

 

 

بالا