آموزش خصوصی القای کیندلینگ و ثبت امواج صرعی

  • نام فروشگاه:  مرکز اموزشی پرتو دانش
  • توضیحات محصول:
  • قیمت: 8,000,000 ریال
  • قیمت به حروف:     ( هشت میلیون ریال )
  •     1
  • bag
  • افزودن کالا به سبد خرید
Kindeling

          آموزش القای صرع kindling          مراحل:              

1.     نحوه کار با استریوتکس

2.     کاشت الکترود تحریک و ثبت

3.     چک کردن صحت سیگنال

4.     طراحی پروتکل تحریک

5.     آنالیز داده ها

6.     نحوه کار با دستگاه eWaveS

7.     نحوه کار با نرم افزار eProbe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          آموزش القای صرع kindling          مراحل:              

1.     نحوه کار با استریوتکس

2.     کاشت الکترود تحریک و ثبت

3.     چک کردن صحت سیگنال

4.     طراحی پروتکل تحریک

5.     آنالیز داده ها

6.     نحوه کار با دستگاه eWaveS

7.     نحوه کار با نرم افزار eProbe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بالا