شرکت تکفام سازان طیف نور در یک نگاهشرکت تکفام سازان طیف نور چه کار می کند ؟
.با ما بیشتر آشنا شوید.

تماس با ما

  

شماره تماس 021-29904005

rtl;unicode-bidi:embed'>شماره نمابر 22431775

درباره ما

طراحی و ساخت دستگاه های آزمایشگاهی طیف سنجی * طراحی و ساخت سیستم های اپتیکی حساس آشکارسازی سیگنال* طراحی و اجرای آزمایش های مرتبط با اپتیک، لیزر و طیف سنجی * طراحی و ساخت بسته های آموزشی اپتیک، لیزر و طیف سنجی برای مقاطع مختلف تحصیلی

 
تهران-تهران--اوین-دانشگاه شهید بهشتی-مرکز رشد واحدهای فناوری
نشانی