درباره ما

شرکت تاف فناور پارس

شرکت تاف فناور پارس در سال 1390 بعنوان یک شرکت دانش بنیان تاسیس و با هدف کاربرد نتایج تحقیقات دانشگاهی در جامعه و تجاری سازی آنها و تبدیل علم به ثروت در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان مستقر گردید. ماموریت اصلی این شرکت ساخت دستگاه های علمی پیشرفته و مورد نیاز آزمایشگاه های کشور از جمله طیف سنج جرمی و تحرک یونی است. پشتوانه علمی شرکت تجربیات 25 ساله تحقیقات دانشگاهی، انتشار مقالات متعدد و انجام طرح های مختلف تحقیقاتی موسسین شرکت است. محصول اصلی شرکت طیف سنج جرمی زمان پرواز و طیف سنج تحرک یونی است.

 

طیف سنج جرمی زمان پرواز Time-of-Flight Mass Spectrometer

دستگاه طيف سنج جرمي يکي از دستگاههاي اساسي و ضروري در اکثر مطالعات شيمي، فيزيک، بيوشيمي، زيست شناسي، کشاورزي و سایر علوم تجربی است.

 

طیف سنجی تحرک یونی Ion Mobility Spectrometry

طیف سنجی تحرک یونی نوع ساده شده طیف سنجی زمان پرواز  است که در فشار اتمسفر کار می کند.

 

 

بالا