شرکت توسعه‌ی راهکارهای فنی دانا ترفند در یک نگاهشرکت توسعه‌ی راهکارهای فنی دانا ترفند چه کار می کند ؟
.با ما بیشتر آشنا شوید.

تماس با ما

تهران، خیابان آزادی، خیابان حبیب اله، خیابان شهید قاسمی، پلاک 61، واحد 19.

: واحد تحقیق و توسعه

تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، مجتمع خدمات فناوری، واحد 117.

(021)66098487 - 66067763 - 66166216

(021)89782903

[email protected]

@Tarfandco