هود PCR مدل TKPC120

  • شرح و توضیح :
تماس با ما

شماره نمابر 55276260

شرکت تک نوع خاورمیانه فعال در طراحی وتولید تجهیزات پزشکی ، بیمارستانی ،آزمایشگاهی و تحقیقاتی در سال 1372با عضویت در وزارت صنایع ومعادن موفق به دریافت گواهینامه فعالیت پزشکی وصنعتی گردید همچنین این شرکت دارای چندین لوح افتخار از مراکز مختلف از جمله انجمن مخترعین ومبتکرین ودارای گواهینامه های ایزو13485 و ایزو9001 و CE میباشد.

این شرکت با تولید انواع هود و سکوبندی آزمایشگاهی وصنایع استیل بیمارستانی وتجهیزات آشپزخانه های صنعتی در راستای خود کفایی صنایع پزشکی وآزمایشگاهی و تحقیقاتی گام برداشته وتا کنون شایستگی اجرای بیش از صد ها پروژه درمراکز درمانی وتحقیقاتی وآزمایشگاهی را بدست اورده است.

rtl;unicode-bidi:embed'>نام شرکت شرکت صنایع پزشکی تک نوع خاور میانه

rtl;unicode-bidi:embed'>شماره تماس 021-55276264

درباره ما

نام شرکت شرکت صنایع پزشکی تک نوع خاور میانه

شماره تماس 021-55276264

شماره نمابر 55276260

معرفی شرکت شرکت تک نوع خاورمیانه فعال در طراحی وتولید تجهیزات پزشکی ، بیمارستانی ،آزمایشگاهی و تحقیقاتی در سال 1372با عضویت در وزارت صنایع ومعادن موفق به دریافت گواهینامه فعالیت پزشکی وصنعتی گردید همچنین این شرکت دارای چندین لوح افتخار از مراکز مختلف از جمله انجمن مخترعین ومبتکرین ودارای گواهینامه های ایزو13485 و ایزو9001 و CE میباشد.این شرکت با تولید انواع هود و سکوبندی آزمایشگاهی وصنایع استیل بیمارستانی وتجهیزات آشپزخانه های صنعتی در راستای خود کفایی صنایع پزشکی وآزمایشگاهی و تحقیقاتی گام برداشته وتا کنون شایستگی اجرای بیش از صد ها پروژه درمراکز درمانی وتحقیقاتی وآزمایشگاهی را بدست اورده است.

نشانی تهران-شهرری-چهاردانگه-خیابان ایران خودرو-حسین اباد-ارش-4-

ایمیل رسمی [email protected]

 

شماره نمابر 55276260

شرکت تک نوع خاورمیانه فعال در طراحی وتولید تجهیزات پزشکی ، بیمارستانی ،آزمایشگاهی و تحقیقاتی در سال 1372با عضویت در وزارت صنایع ومعادن موفق به دریافت گواهینامه فعالیت پزشکی وصنعتی گردید همچنین این شرکت دارای چندین لوح افتخار از مراکز مختلف از جمله انجمن مخترعین ومبتکرین ودارای گواهینامه های ایزو13485 و ایزو9001 و CE میباشد.

این شرکت با تولید انواع هود و سکوبندی آزمایشگاهی وصنایع استیل بیمارستانی وتجهیزات آشپزخانه های صنعتی در راستای خود کفایی صنایع پزشکی وآزمایشگاهی و تحقیقاتی گام برداشته وتا کنون شایستگی اجرای بیش از صد ها پروژه درمراکز درمانی وتحقیقاتی وآزمایشگاهی را بدست اورده است.

rtl;unicode-bidi:embed'>نام شرکت شرکت صنایع پزشکی تک نوع خاور میانه

rtl;unicode-bidi:embed'>شماره تماس 021-55276264

نام شرکت شرکت صنایع پزشکی تک نوع خاور میانه

شماره تماس 021-55276264

شماره نمابر 55276260

معرفی شرکت شرکت تک نوع خاورمیانه فعال در طراحی وتولید تجهیزات پزشکی ، بیمارستانی ،آزمایشگاهی و تحقیقاتی در سال 1372با عضویت در وزارت صنایع ومعادن موفق به دریافت گواهینامه فعالیت پزشکی وصنعتی گردید همچنین این شرکت دارای چندین لوح افتخار از مراکز مختلف از جمله انجمن مخترعین ومبتکرین ودارای گواهینامه های ایزو13485 و ایزو9001 و CE میباشد.این شرکت با تولید انواع هود و سکوبندی آزمایشگاهی وصنایع استیل بیمارستانی وتجهیزات آشپزخانه های صنعتی در راستای خود کفایی صنایع پزشکی وآزمایشگاهی و تحقیقاتی گام برداشته وتا کنون شایستگی اجرای بیش از صد ها پروژه درمراکز درمانی وتحقیقاتی وآزمایشگاهی را بدست اورده است.

نشانی تهران-شهرری-چهاردانگه-خیابان ایران خودرو-حسین اباد-ارش-4-

ایمیل رسمی [email protected]

 

بالا