لیزر دیود 20 واتFast Collimated

  • شرح و توضیح :
درباره ما

درباره شرکت تکفام سازان شفا

از ابتدای دهه شصت میلادی که لیزر اختراع شد، این پدیده با سرعت روز افزون در همه ابعاد زندگی بشر نفوذ کرده و نقش مؤثری در پیشرفت صنعت، پزشکی و تحقیقات ایفا نموده است. لذا گستردگی کاربرد این پدیده که از یک فرآیند فیزیکی بسیار ساده ناشی شده است، دولت ها را در سراسر دنیا بر آن داشته است که همواره قسمتی از بودجه های تحقیقاتی خود را صرف گسترش این علوم و صنایع مراکز تحقیقاتی نوپا در کشور، آغاز شده و گام های موثری نیز در این زمینه برداشته شده است

شرکت تکفام سازان شفا یکی از شرکت های دانش بنیان است که در زمینه توسعه فناوری لیزر در قالب محصولات کاربردی مختلف فعالیت می کند. این شرکت با تکیه بر متخصصین خود تاکنون توانسته به تکنولوژی ساخت چند نمونه لیزر پزشکی و آموزشی در قالب کیت آموزشی لیزر دست پیدا کند.

آموزش عملی و تئوری لیزر در سطوح مختلف با استفاده از اساتید مجرب، از جمله فعالیت های جانبی دیگر این شرکت است.

 

تماس با ما

آدرس : تهران، آزادگان جنوب، احمدآباد مستوفی، خیابان احسانی راد، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، مرکز رشد، ساختمان شماره 2، واحد 116

تلفن : 56277047 - 021

ایمیل :

[email protected]

[email protected]

 

درباره شرکت تکفام سازان شفا

از ابتدای دهه شصت میلادی که لیزر اختراع شد، این پدیده با سرعت روز افزون در همه ابعاد زندگی بشر نفوذ کرده و نقش مؤثری در پیشرفت صنعت، پزشکی و تحقیقات ایفا نموده است. لذا گستردگی کاربرد این پدیده که از یک فرآیند فیزیکی بسیار ساده ناشی شده است، دولت ها را در سراسر دنیا بر آن داشته است که همواره قسمتی از بودجه های تحقیقاتی خود را صرف گسترش این علوم و صنایع مراکز تحقیقاتی نوپا در کشور، آغاز شده و گام های موثری نیز در این زمینه برداشته شده است

شرکت تکفام سازان شفا یکی از شرکت های دانش بنیان است که در زمینه توسعه فناوری لیزر در قالب محصولات کاربردی مختلف فعالیت می کند. این شرکت با تکیه بر متخصصین خود تاکنون توانسته به تکنولوژی ساخت چند نمونه لیزر پزشکی و آموزشی در قالب کیت آموزشی لیزر دست پیدا کند.

آموزش عملی و تئوری لیزر در سطوح مختلف با استفاده از اساتید مجرب، از جمله فعالیت های جانبی دیگر این شرکت است.

 

آدرس : تهران، آزادگان جنوب، احمدآباد مستوفی، خیابان احسانی راد، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، مرکز رشد، ساختمان شماره 2، واحد 116

تلفن : 56277047 - 021

ایمیل :

[email protected]

[email protected]

 

بالا