تماس با ما

آدرس : تهران، آزادگان جنوب، احمدآباد مستوفی، خیابان احسانی راد، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، مرکز رشد، ساختمان شماره 2، واحد 116

تلفن : 56277047 - 021

ایمیل :

[email protected]

[email protected]

 

بالا