آزمایشگاه فشار

ست تجهيزات قابل کاليبراسيون در آزمايشگاه فشار

رديفشرح دستگاهتوضيحات
1انواع فشارسنجمکانیکی ، الکترونیکی
2انواع ترانسمیتر و ترانس دیوسر فشارالکترونیکی
3انواع ثباتمکانیکی ، الکترونیکی
4انواع نمایشگر فشارالکترونیکی ، دیجیتالی
5انواع نمایشگر فلو جریان سیالالکترونیکی ، دیجیتالی
6انواع سنسور فشارالکترونیکی
7انواع شیر اطمینانمکانیکی
8انواع سوئیچ فشارمکانیکی ، الکترونیکی
9انواع ترازوی فشارDead Weight Tester
10انواع نمایشگر مکش خلامکانیکی ، الکترونیکی
11انواع ترانسمیتر و ترانسدیوسر مکش خلاالکترونیکی
12انواع تجهیزات پنوماتیکیابزار دقیق

لازم به توضيح است امکانات اين شرکت محدود به کاليبره کردن تجهيزات فوق نميباشد براي کسب اطلاعات بيشتر با بخش بازرگاني و فروش تماس حاصل نماييد

بالا