تجهیزات پلاستیک ایرسا در یک نگاهتجهیزات پلاستیک ایرسا چه کار می کند ؟
.با ما بیشتر آشنا شوید.

درباره ما

 

طراحی وساخت تجهیزات آزمایشگاهی کنترل کیفیت :تجهیزات آزمون مکانیکی، فیزیکی،حرارتی،الکتریکی،شیمیایی ، دستگاه های کشش وفشار، انواع کوره های الکتریکی، گرما سنج روبشی تفاضلی

تماس با ما

ام شرکت شرکت سازندگان تجهیزات پلاستیک ایرسا

شماره تماس 026-34723200

شماره نمابر 34723179

ایمیل رسمی

[email protected]