Heat Distortion Temprature and Vicat softening point Temrature

  • نام فروشگاه:  تجهیزات پلاستیک ایرسا
  • توضیحات محصول:
  • قیمت:
  • قیمت به حروف:     
  •     1
  • bag
  • افزودن کالا به سبد خرید
درباره ما

 

طراحی وساخت تجهیزات آزمایشگاهی کنترل کیفیت :تجهیزات آزمون مکانیکی، فیزیکی،حرارتی،الکتریکی،شیمیایی ، دستگاه های کشش وفشار، انواع کوره های الکتریکی، گرما سنج روبشی تفاضلی

تماس با ما

ام شرکت شرکت سازندگان تجهیزات پلاستیک ایرسا

شماره تماس 026-34723200

شماره نمابر 34723179

ایمیل رسمی

info@spicotec.com

 

 

طراحی وساخت تجهیزات آزمایشگاهی کنترل کیفیت :تجهیزات آزمون مکانیکی، فیزیکی،حرارتی،الکتریکی،شیمیایی ، دستگاه های کشش وفشار، انواع کوره های الکتریکی، گرما سنج روبشی تفاضلی

ام شرکت شرکت سازندگان تجهیزات پلاستیک ایرسا

شماره تماس 026-34723200

شماره نمابر 34723179

ایمیل رسمی

info@spicotec.com

 

بالا