طیف سنج رامان مدل:Ram- Ar- 2015

  • شرح و توضیح :
  • دستگاه طیف سنج رامان با آشکار ساز آرایه ای میتواند طیف گیری را در کمتر از ثانیه انجام داده و همچنین قابلیت نمایش کل طیف در بازه 150- 4500 cm-1 را به صورت همزمان دارد. با این دستگاه آنالیز مواد به صورت غیر تماسی و غیر مخرب انجام می پذیرد.
    بالا