طیف سنج فلورسانس لیزری مدل: LIF- Ar- 2015

  • شرح و توضیح :
  • طیف‌سنج فلورسانس لیزری قابلیت طیف‌گیری فلورسانس از نمونه را در کمتر از ثانیه بطور همزمان دارد. استفاده از لیزر با طول موج خاص موجب افزایش حساسیت در این دستگاه گردیده است. نرم افزار سیستم امکان نمایش همزمان طیف‌ها و پردازش آن را ارائه می‌نماید.
    بالا