ارتباط با ما

آدرس:

شرکت توسعه فناوری شریف سولار

تهران، خیابان آزادی، خیابان دکترحبیب ا، خیابان شهید قاسمی (ضلع شمالی دانشگاه صنعتی شریف)، کوچه گلستان، بن بست گل، پلاک۲، طبقه همکف

کد پستی: ۱۴۵۹۹۷۳۸۱۱

تلفن: ۶۶۰۶۴۶۰۶-۰۲۱، فکس: ۰۲۱۸۹۷۷۸۲۱۴، ایمیل: [email protected]

داخلی ها:

-بخش فروش تجهیزات: داخلی ۱

-بخش فروش مواد: داخلی ۲

-بخش خدمات آزمایشگاهی: داخلی ۳

-اطلاعات فنی مواد: داخلی ۴۱

اطلاعات فنی تجهیزات:

-میز برش شیشه: داخلی ۴۲۱

-میز تمیز: داخلی ۴۲۲

-گلاوباکس: داخلی ۴۲۳

-UV-Ozone: داخلی ۴۲۴

-MFC: داخلی ۴۲۵

-IV Tracer: داخلی ۴۲۶

-شبیه ساز خورشیدی: داخلی ۴۳۱

-IPCE: داخلی ۴۳۲

-EIS: داخلی ۴۳۴

-اندازه گیری سطح فرمی و بار تجمع یافته: داخلی ۴۳۵

-پروفایلومتر: داخلی ۴۳۶

-اندازه گیری اثر هال و مقاومت سطحی: داخلی۴۳۷

-بخش IT : داخلی ۵

-تماس با دفتر : داخلی ۶

بالا