محصولات
دسته بندی محصولات
 • نوروفیدبک و بیوفیدبک
  • سیستم نوروفیدبک
  • لوازم مصرفی
  • کتاب و فیلم آموزشی
  • ثبت نام کارگاه
  • تجهیزات جانبی و مصرفی
 • لوازم جانبی
 • لوازم مصرفی
 • الکتروفیزیولوژی حیوانی
  • سیستم پژوهشی
  • سیستم آموزشی
 • الکتروفیزیولوژی انسانی
 • کارگاه ها
  • الکتروفیزیولوژی
 • گرنت و یارانه محصولات
 • کارگاههای روانشناسی
ScienceBeam


Hardwares

 

 

 

 

 

  

eLab 

 

All in one system to record exteracellular signals

 

 

 eLab

 

 

 

 

NRC lab Iran

 

 

 

 

 

 

 

 

  

eWave2S 

 

eWave + stimulator

portable EP-EMG / NCV recording device

 

                 rot ePulseeWave4s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eWave8 

 

A Multi-purpose Wireless device for a wide range of research and teaching applications.

 

 

 

 

eWave32 

 

The best solution ever for EXG,(EEG,ECG,EMG,EOG)- ECoG

 8d

 

 

 labs-iran-nrc14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ePulse 

 

A portable electrical and Mechanical Stimulatars and Pulse generator 

 epulse

 

 

 

 

 

 • Deep brain stimulation

 

 • Brain stimulator

 

 

 

 

 

eLab mini 

 

All in one system to record exteracellular signals, only 20 gr for brain implants

 

elab-mini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Deep brain stimulation

 

 • Brain Implants (monkey or rat ) 

 

  

 

 

eClamp

pc-p3

 

 

 • Intracellular and patch clamp recording System

 

 

Mechanical stimulator

 

A mechanical stimulus generator for studying of somatosensory system

 

 

 

 • Up to 1000µs mechanical displacement of rat and cat vibrissae

 

 • Timing and speed controlling of mechanical displacement

 

Software (eProbe)

 

  

A powerful software for recording, sorting and analysis of exteralcellular action potentials.

 

 spike sorter is a high performance and user friendly software, desigened for visualizing and classifying action potential signals spikes and PSTH collected from single and micro-arrey electrodes.

 

 

 ECG/EMG/EEG/LFP signal recording

 

 

 

Potent EEG,LFP and single unit data analysis software

 

 

 

Hardwares & Software 

 

 

eWave8

 

A Multi-purpose Wireless device for a wide range of research and teaching applications.

 

 

neurofeedback

 

 • Neurofeedback/biofeedback

 

 

 

 

 

eWave128/64/32/16

 

The best solution ever for EXG (EEG,ECG,EMG,EOG, ECoG) recording

 

 

 

 

 

 

 

eWave4s

 

 

 eWave + stimulator

portable EP-EMG / NCV recording device

            rot ePulseeWave4s

 

 

eProbe

 

 an effective software for neurofeedback data Recording and analysis

eProbe

 

 

Accessories


 

 

eCap

 EEG cap (32/64/128  Channel)

 

      High quality EEG signals

Comfortable fit

Several cap sizes

Quick application

Easy to clean

Connects to any EEG system

One year warranty

eCap

 

 

 

Cable

10pin- (8 Cahnnel EXG signal+1 reference +1 GND)

 

9Pin-1X  (4 channel differential EXG recording +1 GND)

 

 

cable-mini

 

 

 

Sensor(free)

 • ECG /EMG/EEG/ EOG 

 

 • GSR

 Galvanic skin response (GSR) or skin conductance which measures the electrical onductance of skin, which varies depending on the amount of sweat-induced moisture on the skin

 

 • Temperature

 

 • BVP

  Blood volume pulse sensor measures relative blood flow, using optical electronics that measure near infrared light

 

 

 

bvp-mini

بالا