کابل تحریک نوری-VEP

  • نام فروشگاه:  پرتو دانش آسمان
  • شرح و توضیح :
  • قیمت: 10,000,000 ریال
  • قیمت به حروف:     ( ده میلیون ریال )
  •     کالا یا خدمت مورد نظر در حال حاضر موجود نیست.
  • bag
  • افزودن کالا به سبد خرید
کابل تحریک نوری

 

تصویر

 

دستگاه ثبت

 

کاربرد

 

عنوان

 

کد کالا

 

eWave8

eLab8

تحریک نوری درحیوانات آزمایشگاهی(موش های صحرایی وسوری)

کابل تحریک نوری

C113

 

تصویر

 

دستگاه ثبت

 

کاربرد

 

عنوان

 

کد کالا

 

eWave8

eLab8

تحریک نوری درحیوانات آزمایشگاهی(موش های صحرایی وسوری)

کابل تحریک نوری

C113

بالا