راه اندازی و حذف نویز سیستم های الکتروفیزیولوژی

  • نام فروشگاه:  پرتو دانش آسمان
  • شرح و توضیح :
  • قیمت: 5,000,000 ریال
  • قیمت به حروف:     ( پنج میلیون ریال )
  •     1
  • bag
  • افزودن کالا به سبد خرید
راه اندازی و حذف نوی

حذف نویز و ارائه کمک های فنی جهت راه اندازی تکنیک های جدید الکتروفیزیولوژی حیوانی با توجه به قابلیت دستگاه 

 

حذف نویز و ارائه کمک های فنی جهت راه اندازی تکنیک های جدید الکتروفیزیولوژی حیوانی با توجه به قابلیت دستگاه 

 

بالا