لوازم جانبی الکتروفیزیولوژی حیوانی

  • نام فروشگاه:  پرتو دانش آسمان
  • شرح و توضیح :
  • قیمت: 15,000,000 ریال
  • قیمت به حروف:     ( پانزده میلیون ریال )
  •     1
  • bag
  • افزودن کالا به سبد خرید
لوازم جانبی الکتروفی

      این بسته شامل محصولات زیر میباشد :

      دریل جراحی

       هویه 

       انواع کانکتور

       الکترود ثبت و تحریک 

       الکترود هولدر

       اهم متر

       گیره سوسماری

        کابل ثبت EEG،ECG، EMG، VEP

 

      این بسته شامل محصولات زیر میباشد :

      دریل جراحی

       هویه 

       انواع کانکتور

       الکترود ثبت و تحریک 

       الکترود هولدر

       اهم متر

       گیره سوسماری

        کابل ثبت EEG،ECG، EMG، VEP

 

بالا