قفس فارادی

  • نام فروشگاه:  پرتو دانش آسمان
  • شرح و توضیح :
  • قیمت: 7,000,000 ریال
  • قیمت به حروف:     ( هفت میلیون ریال )
  •     1
  • bag
  • افزودن کالا به سبد خرید
قفس فارادی

قفس فارادی:

نویز در همه جا حضور دارد؛ هرجا که سیگنالی اندازه گیری می شود، حتما نوعی نویز بر روی آن ایجاد می شود. هر آزمایش دقیق و با کیفیت بالا که در دنیای فیزیک انجام می شود، به دقت زیادی نیاز دارد تا بتوان نویز محیط را پیش بینی و تاثیر آن را کم کرد. نسبت سیگنال به نویز معیار مهمی در تحقیقات علمی است که کیفیت آزمایش و صحت اطلاعات حاصل به آن وابسته است. . بهترین روش برای بهبود نسبت سیگنال به نویز، کاهش نویز است نه افزایش قدرت سیگنال؛ که از راه های حذف نویز، استفاده از  قفس فارادی است .

قفس فارادی یک ققس یا فضای بسته از جنس فلز یا رسانای الکتریکی دیگر است که میتوان در ابعاد مختلفی آن را طراحی کرد، بسته به نیاز محیط کار می تواند به کوچکی یک جعبه کفش یا بزرگی یک ساختمان باشد.

قفس فارادی علاوه بر اینکه محافظی در برابر امواج بیرونی است، به امواج درون خود نیز اجازهٔ خروج نمی‌دهد. در این حالت الکترون‌های سطح رسانا، به گونه‌ای روی سطح داخلی آن آرایش می‌یابند که اثر بارهای الکتریکی درون قفس را خنثی کنند. با این وجود بر اثر جابجایی بارها، سطح خارجی قفس نیز باردار می‌شود؛ که برای خنثی کردن بارهای الکتریکی، سطح بیرونی قفس را به زمین متصل می‌کنند.

 

هنگامی که یک جسم باردار درون قفس فارادی قرار داده می‌شود، باری روی بدنهٔ قفس القا می‌کند که دارای پلاریتهٔ مخالف اما هم‌اندازهٔ بار درون قفس است. قفس فارادی نه تنها برای محافظت از بار های الکتریکی ساکن بلکه برای محافظت از امواج الکترو مغناطیس نیز مورد استفاده است. در عمل برای جلوگیری از تداخل میدان‌های ناشی از بارهای خارجی لازم است قفس اصلی در درون یک قفس فارادی دیگر قرار بگیرد. در این آزمایش اگر ژرفای قفس اصلی خیلی بیشتر از پهنای آن باشد، بدون نیاز به بستن در قفس می‌توان به نتایج نسبتاً دقیقی دست یافت.

 قفس فارادی در برابر نفوذ امواج رادیویی و تابش الکترومغناطیسی نیز مقاوم است و این امواج نمی‌توانند به داخل آن نفوذ کنند.

   قفس فارادی قابل استفاده برای ثبت های  الکتروفیزیولوژی 

  کاربرد در آزمایشگاه های تحقیقاتی فیزیولوژی عصبی که در آن محافظت الکتریکی و نوری مورد نیاز است .

  در شکل زیر شما میتوانید نمونه ایی از ثبت الکتروفیزیولوژی در این قفس را مشاهده کنید . 

 

 

قفس فارادی:

نویز در همه جا حضور دارد؛ هرجا که سیگنالی اندازه گیری می شود، حتما نوعی نویز بر روی آن ایجاد می شود. هر آزمایش دقیق و با کیفیت بالا که در دنیای فیزیک انجام می شود، به دقت زیادی نیاز دارد تا بتوان نویز محیط را پیش بینی و تاثیر آن را کم کرد. نسبت سیگنال به نویز معیار مهمی در تحقیقات علمی است که کیفیت آزمایش و صحت اطلاعات حاصل به آن وابسته است. . بهترین روش برای بهبود نسبت سیگنال به نویز، کاهش نویز است نه افزایش قدرت سیگنال؛ که از راه های حذف نویز، استفاده از  قفس فارادی است .

قفس فارادی یک ققس یا فضای بسته از جنس فلز یا رسانای الکتریکی دیگر است که میتوان در ابعاد مختلفی آن را طراحی کرد، بسته به نیاز محیط کار می تواند به کوچکی یک جعبه کفش یا بزرگی یک ساختمان باشد.

قفس فارادی علاوه بر اینکه محافظی در برابر امواج بیرونی است، به امواج درون خود نیز اجازهٔ خروج نمی‌دهد. در این حالت الکترون‌های سطح رسانا، به گونه‌ای روی سطح داخلی آن آرایش می‌یابند که اثر بارهای الکتریکی درون قفس را خنثی کنند. با این وجود بر اثر جابجایی بارها، سطح خارجی قفس نیز باردار می‌شود؛ که برای خنثی کردن بارهای الکتریکی، سطح بیرونی قفس را به زمین متصل می‌کنند.

 

هنگامی که یک جسم باردار درون قفس فارادی قرار داده می‌شود، باری روی بدنهٔ قفس القا می‌کند که دارای پلاریتهٔ مخالف اما هم‌اندازهٔ بار درون قفس است. قفس فارادی نه تنها برای محافظت از بار های الکتریکی ساکن بلکه برای محافظت از امواج الکترو مغناطیس نیز مورد استفاده است. در عمل برای جلوگیری از تداخل میدان‌های ناشی از بارهای خارجی لازم است قفس اصلی در درون یک قفس فارادی دیگر قرار بگیرد. در این آزمایش اگر ژرفای قفس اصلی خیلی بیشتر از پهنای آن باشد، بدون نیاز به بستن در قفس می‌توان به نتایج نسبتاً دقیقی دست یافت.

 قفس فارادی در برابر نفوذ امواج رادیویی و تابش الکترومغناطیسی نیز مقاوم است و این امواج نمی‌توانند به داخل آن نفوذ کنند.

   قفس فارادی قابل استفاده برای ثبت های  الکتروفیزیولوژی 

  کاربرد در آزمایشگاه های تحقیقاتی فیزیولوژی عصبی که در آن محافظت الکتریکی و نوری مورد نیاز است .

  در شکل زیر شما میتوانید نمونه ایی از ثبت الکتروفیزیولوژی در این قفس را مشاهده کنید . 

 

 

بالا