لید ثبت (هر بسته 5 عدد)

  • نام فروشگاه:  پرتو دانش آسمان
  • شرح و توضیح :
  • قیمت: 5,000,000 ریال
  • قیمت به حروف:     ( پنج میلیون ریال )
  •     1
  • bag
  • افزودن کالا به سبد خرید
کابل متصل به الکترود

 

 

  10pin- (8 Cahnnel EXG signal+1 reference +1 GND)

 

  9Pin-1X  (4 channel differential EXG recording +1 GND)

 

 

  10pin- (8 Cahnnel EXG signal+1 reference +1 GND)

 

  9Pin-1X  (4 channel differential EXG recording +1 GND)

بالا