دستگاه تحریک مکانیکی

  • نام فروشگاه:  پرتو دانش آسمان
  • شرح و توضیح :
  • قیمت: جهت مشاهده قیمت وارد شوید
  • قیمت به حروف:     
  •     1
  • bag
  • ورود به حساب کاربری
دستگاه تحریک مکانیکی

 

تصویر

 

دستگاه ثبت

 

کاربرد

 

عنوان

 

کد کالا

 

eWave

eLab

ePulsb

تولید و انجام جابه جایی مکانیکی برروی سبیل موش صحرایی برای مطالعات سوماتوسنسوری(barrel cortex)

دستگاه تحریک مکانیکی

C400

 

تصویر

 

دستگاه ثبت

 

کاربرد

 

عنوان

 

کد کالا

 

eWave

eLab

ePulsb

تولید و انجام جابه جایی مکانیکی برروی سبیل موش صحرایی برای مطالعات سوماتوسنسوری(barrel cortex)

دستگاه تحریک مکانیکی

C400

بالا