لوازم جانبی الکتروفی

      این بسته شامل محصولات زیر میباشد :

      دریل جراحی

       هویه 

       انواع کانکتور

       الکترود ثبت و تحریک 

       الکترود هولدر

       اهم متر

       گیره سوسماری

        کابل ثبت EEG،ECG، EMG، VEP

 

بالا