الکترود ثبت تک واحدی

  الکترود فلزی تنگستن

درباره الکترود ها :

میکروالکترودها یی که برای ثبت خارج سلولی از نوع تک واحدی استفاده میشود به طور معمول فلزی و از جنس  تنگستن هستند . این الکترودها معمولا داراي امپدانس 1تا 10 مگا اهم را دارند.پ

. مقاومت نوك الکترود باید ثابت باشد. زمانی که میکروالکترود از سطح مغز به پایین میرود ممکن است دراثر شکستن یا خم شدن تغییر مقاومت بدهد . الکترود های فلزی از جنس تنگستن دارای استحکام بالاتری نسبت به سایر فلزات دارد و واکنش بافتی کمتری با مغز میدهند

هرچه مقاونت نوک الکترود بالاتر باشد شما قادر به ثبت سیگنالی کوچکتر خواهید بود و البته نویز هم به همین نسبت زیاد تر خواهد شد و دوام ان هم کمتر میشود

همچنین این الکترودها به صورت تک الکترود یا الکترود شبکه ارائه میشوند.

مقاوت که برای ثبت تک واحدی با سیستم eLab بر روی مدل موش صحرایی توصیه میشود بین 2 تا 4 مگا اهم است .

                                                                                                                                                                                                                                        

  با توجه به تنوع الکترود های ثبت در تعداد کانال و امپدانس الکترود برای دریافت مشاوره بیشتر در  مورد این محصول با شماره 02144457050 تماس بگیرید .

 

 

      

       

بالا