اهداف

افزایش عملکرد شناختی:

مغز مانند هراندام دیگر در بدن است با انجام تمارین و فعالیت های ورزشی عملکرد بهتری را از خود نشان می‌دهد. مغز کارآمد می‌تواند در مدت زمان کوتاهتر و با دقت بیشتر فعالیت های خود را به انجام برساند. همینطور نوروفیدبک باعث بهبود و تقویت عملکرد عضلات و ماهیچه ها در ورزشکاران می‌شود به طور کلی نوروفیدبک باعث ارتقا ارتباطات عصبی دریک نقطه خاص از مدارات نورونی سیستم عصبی مرکزی می‌شود. به منظور پیشرفت شغلی (وکلا، مدیران ارشد و...) میتوان از نوروفیدبک علاوه بربالا بردن تمرکز در بالا بردن اعتماد به نفس و کنترل خونسردی و خشم استفاده کرد.

                 

. آموزش تمرکز با استفاده از نوروفیدبک در دانش آموزان و ورزشکاران المپیک و جراحان و فوتبالیست ها وکودکان دارای پیش فعالی کاربرد دارد. نوروفیدبک به افراد یاد میدهد که چطور تمرکز خود را افزایش دهند و به نحو احسن در جهت ارتقا و پیشرفت در زمینه های مختلف از ان استفاده کنند.

 

     

 یک مشکل در برخی از افراد کاهش تمرکز به هنگام اضطراب است و هرچه تلاش میکنند نمیتوانند تمرکز کافی برای انجام کار خود داشته باشند. یا تمرکز بیش از حد بر یک مشکل یا مسئله که به‌عنوان عامل بازدارنده برای توجه به سایر مطالب است (وسواس فکری) که خود باعث آشفتگی و سرگردانی شخص می‌شود.

 

 

Albert, A.O, Andrasik, F, Moore, J.L & Dunn, B.R. (1998). Theta/beta training for attention, concentration and memory improvement in the geriatric population. Applied Psychophysiology and Biofeedback,23(2), 109. Abstract

Arns, M., Kleinnijenhuis, M., Fallahpour, K., & Bretler, R. (2007).  Golf performance enhancement and real-life neurofeedback training using personalized event-locked EEG profiles.  Journal of Neurotherapy, 11(4), 11-18.

 

Bazanova, O.M., AftanasL.I. (2010).Individual EEG alpha activity analysis for enhancement neurofeedback efficiency: Two case studies.  Journal of Neurotherapy 14(3), 244 – 253.

Boyd, W.D & Campbell, S.E. (1998) EEG biofeedback in schools: The use of EEG biofeedback to treat ADHD in a school setting. Journal of Neurotherapy, 2(4), 65-71.

Carmody, D. P., Radvanski, D. C., Wadhwani, S., Sabo, J. J., & Vergara, L. (2001). EEG biofeedback training and attention-deficit/hyperactivity disorder in an elementary school setting. Journal of Neurotherapy, 4(3), 5-27.

Egner, T., & Gruzelier, J. H. (2004).EEG biofeedback of low beta band components: Frequency-specific effects on variables of attention and event-related brain potentials.Clinical Neurophysiology, 115(1), 131-139.

Fehmi, L. G. (2007).  Multichannel EEG phase synchrony training and verbally guided attention training for disorders of attention.  Chapter in J. R. Evans (Ed.), Handbook of Neurofeedback.  Binghampton, NY: Haworth Medical Press, pp. 301-319.

Kwon, H., Cho, J., Lee, E. (2009). EEG asymmetry analysis of the left and right brain activities during simple versus complex arithmetic learning. Journal of Neurotherapy 13(2), 109 – 116 

بالا