ویژگی های ژل KONIX

 

  درباره ژل  

  ژل سونوگرافی برای تشخیص پزشکی و درمان مورداستفاده قرارمیگیرد.برای همه روش هایی که در آن یک ژل چسبناک مورد نیاز است، از جمله انواع تشخیص اولتراسونیک، 

  اولتراسونیک تراپی،ECG،EEG،EMG،دفیبریلاتور،IPL وغیره توصیه میشود.

 

 

 

 

 

 

ویژگی های کلی ژل : 

 ازلحاظ صوتی برای طیف وسیعی ازفرکانس هامورداستفاده قرارمیگیرد.

  ژلی با شفافیت فراوان 

  حساسیت زایی پایین

   قابلیت حلالیت درآب 

بالا