ویژگی های اصلی eCap

     

 

     قابلیت ثبت سیگنال های  EEGبا کیفیت بالا

اندازه مناسب

 سایزهای گوناگون(بزرگسال،متوسط،کودکان)

پوشش دهی مناسب سر

قابلیت تمیز کردن آسان

قابلیت اتصال به سیستم های متفاوت ثبت سیگنال های EEG 

ضمانت یک ساله

بالا