مقایسه محصولات حیوان

 

محصول

 

 

electromodule

 

eLab2/4/8/16/32

 

eClamp

 

تعداد کانال آمپلی فایر

 

 

1

 

8/16/32

 

1

 

نوع آمپلی فایر

 

 

تفاضلی/مستقیم

 

تفاضلی/مستقیم

 

مستقیم

 

دقت مبدل آنالوگ به دیجیتال

 

 

24 bit

 

 

24 bit

 

 

24 bit

 

نرخ نمونه برداری هرکانال

 

 

50ks/s

 

 

30-50ks/s

 

100ks/s

 

پردازش گر

 

 

FPGA

 

32bit/168MHZ

 

32bit/168

MHZ

 

نوع اتصال

 

 

USB2

 

USB2

 

USB2

 

محرک جریان

 

 

دارد

4/20mA,150V))

 

دارد

( 4/20mA,150V)

 

دارد

( 4/20mA,150v)

 

بهره

 

 

20

 

50

 

1

 

ورودی دیجیتال

 

 

2

 

2

 

2

 

خروجی دیجیتال

 

 

2

 

2

 

2

 

ورودی آنالوگ

 

 

0

 

0

 

0

 

خروجی آنالوگ

 

 

0

 

0

 

0

 

ابعاد(طول/عرض/ارتفاع)mm

 

 

366x116x350

 

120x28x60

 

120x28x60

       

        مقاومت ورودی

 

1012 Ω

1012 Ω

1012 Ω 

 

کارکردباتری قابل شارژ

 

5V adaptor–no Bat

5V  USB input –no Bat

5V  USB input –no Bat

 

پهنای باند فیلتر

0.5Hz -3KHz

0.5Hz -10KHz

DC -10KHz

کاربرددرثبت الکتروانسفالوگرام/

الکتروکورتیکوگرام/

الکتروکاردیوگرافی/

الکترومیوگرافی

الکترواکولوگرافی

 

دارد

 

دارد

 

ندارد

کاربرددرثبت پتانسیل

وابسته به رخداد(ERP)

 

ندارد

 

دارد

 

ندارد

سنسور مقاومت پوست،دما،فشارخون حجمی،

EEG,EMG,ECG

 

ندارد

 

ندارد

 

ندارد

 

ثبت پتانسیل میدانی(LFP)

 

دارد

 

دارد

 

ندارد

 

 

ثبت تک واحدی(SUR)

 

 

دارد

 

دارد

 

ندارد

ثبت داخل سلولی

Patch Clamp (Voltage /Current

 

ندارد

 

ندارد

 

دارد

 

 ثبت سرعت هدایت عصبی(NCV)

 

دارد

 

دارد

 

ندارد

 

کیندلینگ

 

 

دارد

 

دارد

 

ندارد

 

پتانسیل برانگیخته بینایی

 

 

ندارد

 

دارد

 

ندارد

 

دسته بندی اسپایک ها

 

 

Offline

 

Offline/Online

 

ندارد

بالا