سنسور دما

  • نام فروشگاه:  پرتو دانش آسمان
  • توضیحات محصول:
  • قیمت: جهت مشاهده قیمت وارد شوید
  • قیمت به حروف:     
  •     کالا یا خدمت مورد نظر در حال حاضر موجود نیست.
  • bag
  • افزودن کالا به سبد خرید
سنسور دما

 

تصویر

 

دستگاه ثبت

 

کاربرد

 

عنوان

 

کد کالا

 

 

 

eWave2 /eWave4

eWave8/16/32/64/128

 

 

مقاومتی که حساس به دما میباشد 

 

سنسور دما

 

C403

 

 

 

 

تصویر

 

دستگاه ثبت

 

کاربرد

 

عنوان

 

کد کالا

 

 

 

eWave2 /eWave4

eWave8/16/32/64/128

 

 

مقاومتی که حساس به دما میباشد 

 

سنسور دما

 

C403

 

 

 

بالا