دستگاه تعیین نفوذ پذیری بتن در برابر کلرید- اندازه گیری تراوایی

  • نام فروشگاه:  شرکت توسعه پایدار سلمان
  • توضیحات محصول:
  • قیمت:
  • قیمت به حروف:     
  •     1
  • bag
  • افزودن کالا به سبد خرید
    بالا