ست آموزشی پردازش تصویر opencv

  • نام فروشگاه:  فناوران شریف
  • شرح و توضیح :
  • قیمت: 2,175,000 ریال
  • قیمت به حروف:     ( دو میلیون و یکصد و هفتاد و پنج هزار ریال )
  •     1
  • bag
  • افزودن کالا به سبد خرید
راهنما

گواهی

بالا