دستگاه کنترل اتوماتی

اهداف آموزشی:

=         بررسی کنترل pH با کنترلرهای P,PI,PID

=         آموزش مدلسازی سیستمهای متداول

 

اجزاء دستگاه :

=         پمپ اسید

=         پمپ قابل کنترل برای آب ورودی

=         مخزن خوراک، مقاوم در برابر خوردگی

=         مخزن محصول، مقاوم در برابر خوردگی

=         مخلوط کننده، مقاوم در برابر خوردگی

=         pH متر صنعتی

=         PLC Unit برای اتصال دستگاه به کامپیوتر

=         بدنه دستگاه از پروفیل آلومینیومی

background1;direction:rtl;unicode-bidi:embed'> 

بالا