فتومتر بیوشیمی DA-4500+0

  • شرح و توضیح :
درباره ما

  
  
  
تماس با ما

Title

شماره تماس : 02177695270

پست الکترونیک
[email protected]

آدرس : تهران ، 45 متری رسالت ، مجیدیه جنوبی ، خیابان شانزدهم اول
            نرسیده به کوچه چهاردهم ، پلاک 231 ، زنگ دوم

 

  
  
  

Title

شماره تماس : 02177695270

پست الکترونیک
[email protected]

آدرس : تهران ، 45 متری رسالت ، مجیدیه جنوبی ، خیابان شانزدهم اول
            نرسیده به کوچه چهاردهم ، پلاک 231 ، زنگ دوم

 

بالا