کارگاه الکتروفیزیولوژی پیشرفته- پتانسیل میدانی و تک واحدی

 • نام فروشگاه:  شبکه الکتروفیزیولوژی NEO
 • توضیحات محصول:
 • ثبت پتانسیل میدانی و سیگنال تک واحدی Field potential & Single unit recording
 • قیمت: 4,000,000 ریال
 • قیمت به حروف:     ( چهار میلیون ریال )
 •     1
 • bag
 • افزودن کالا به سبد خرید
 • پیش پرداخت کالا :
 • 1,200,000 ریال
ثبت پتانسیل تک واحدی

       ثبت پتانسیل تک واحدی               مراحل:            

 • مبانی الکترونیک در الکتروفیزیولوژی
 • شناخت سیگنال ثبت خارج سلولی چند واحدی و تک واحدی
 • آموزش كار با دستگاه eLab و تجهیزات الکترونیکی و مکانیکی
 • آموزش انواع پروتکل های ثبت (single trial vs multi trial) 
 • آموزش فرایند ثبت ( بیهوشی، جراحی، الکترودگذاری و ...)
 • آموزش جداسازی نورون ها و آنالیز و گزارش داده ها با نرم افزار eProbe
 •  

   

   

   

   

   

   

   

  ثبت پتانسیل میدانی

             ثبت پتانسیل میدانی         

             مراحل:         

  1.    هندلینگ رت، بیهوشی، طرز کار با استریوتکس

  2.     اتصال الکترود ثبت و تحریک 

  3.     ایجاد پروتکل تحریک

  4.     چک کردن صحت سیگنال و آرتیفکت

  5.     نحوه کار با دستگاه eLab

  6.     نحوه کار با نرم افزار eProbe

  7.     آنالیز داده ها

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   .

         ثبت پتانسیل تک واحدی                 مراحل:            

 • مبانی الکترونیک در الکتروفیزیولوژی
 • شناخت سیگنال ثبت خارج سلولی چند واحدی و تک واحدی
 • آموزش كار با دستگاه eLab و تجهیزات الکترونیکی و مکانیکی
 • آموزش انواع پروتکل های ثبت (single trial vs multi trial) 
 • آموزش فرایند ثبت ( بیهوشی، جراحی، الکترودگذاری و ...)
 • آموزش جداسازی نورون ها و آنالیز و گزارش داده ها با نرم افزار eProbe
 •  

   

   

   

   

   

   

   

             ثبت پتانسیل میدانی         

             مراحل:         

  1.    هندلینگ رت، بیهوشی، طرز کار با استریوتکس

  2.     اتصال الکترود ثبت و تحریک 

  3.     ایجاد پروتکل تحریک

  4.     چک کردن صحت سیگنال و آرتیفکت

  5.     نحوه کار با دستگاه eLab

  6.     نحوه کار با نرم افزار eProbe

  7.     آنالیز داده ها

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   .

  بالا