کد فعالسازی نرم افزار eProbe برای انالیزsingle unit

  • نام فروشگاه:  شبکه الکتروفیزیولوژی NEO
  • توضیحات محصول:
  • کد فعال سازی نرم افزار eProbe برای ثبت پتانسیل تک واحدی و آنالیز های مربوطه
  • قیمت: 5,000,000 ریال
  • قیمت به حروف:     ( پنج میلیون ریال )
  •     1
  • bag
  • افزودن کالا به سبد خرید
    بالا