سیناپسیکل، ارز پشتیبانی

  • نام فروشگاه:  شبکه الکتروفیزیولوژی NEO
  • توضیحات محصول:
  • سیناپسیکل، واحد ارزی دریافت خدمات پشتیبانی ست.
  • قیمت: 1,000,000 ریال
  • قیمت به حروف:     ( یک میلیون ریال )
  •     1
  • bag
  • افزودن کالا به سبد خرید
واحد ارزی سیناپس

شبکه نوروالکتروفیزیولوژی، ارائه خدمات خود را بر مبنای "واحد ارزی سیناپس" ارائه می دارد:

 

 برای مشاهده راه هایی که می توانید سیناپس کسب نمایید به سربرگ کسب سیناپس مراجعه نمایید

برای مشاهده خدماتی که برای دریافت آن نیاز به پرداخت سیناپس دارید به سربرگ پرداخت سیناپس مراجعه نمایید

 

با محاسبه موجودی سیناپس خود و کسرسیناپس های مورد نیاز برای دریافت خدمات مورد نیازتان، اقدام به پرداخت تعداد سیناپس مورد نیاز نمایید و خدمات مورد نیاز خود را از NEO دریافت نمایید.

 

 

 ارزش ریالی هر سیناپس برابر با یک میلیون ریال می باشد که در صورت نیاز می توانید از اینجا خریداری نمایید

کسب سیناپس

راه هایی که می توانید با استفاده از آن سیناپس کسب کنید عبارتند از:

 

عضویت در شبکه NEO= دو سیناپس

خرید تجهیزات جانبی از موسسه پرتو دانش = یک سیناپس

راه اندازی سیستم = دو سیناپس

انتشار مقاله = یک تا چهار سیناپس:

مقاله فارسی = یک سیناپس

مقاله ISI با IF<2 = دو سیناپس

مقاله ISI با IF>2 = سه سیناپس

مقاله ISI با IF>5 = چهار سیناپس

کسب گرنت= دو تا چهار سیناپس 

گرنت داخلی = دو سیناپس

گرنت خارجی = سه تا چهار سیناپس

انتشار داده بر روی پایگاه داده NEO= چهار سیناپس

تدریس در کارگاه های NEO=دو سیناپس

شرکت در کارگاه های NEO= یک سیناپس

داشتن موجودی 10 واحد سیناپس= یک سیناپس

پرداخت سیناپس

 خدماتی که برای دریافت آن باید واحد ارزی سیناپس پرداخت کنید  عبارتند از:

 

راه اندازی سیستم = ده سیناپس

تمدید گارانتی یک ساله دستگاه = بیست سیناپس

 حذف نویز = چهار سیناپس

مشکل یابی آنلاین = یک تا سه سیناپس با توجه به مدت زمان رفع ایراد

مشکل یابی با حضور در محل= پنج سیناپس

تعمیر تجهیزات جانبی= یک تا پنج سیناپس با توجه به نوع تعمیرات

آموزش خصوصی= هشت تا ده سیناپس با توجه به زمان و تجهیزات موردنیاز آموزش

آموزش کارگاهی= چهار تا شش سیناپس با توجه به زمان و تجهیزات موردنیاز کارگاه

آپدیت نرم افزار= دو سیناپس

دریافت شماره سریال نرم افزار = یک تا سه سیناپس با توجه به ثبت و آنالیز مروبطه

دسترسی به پایگاه داده های NEO= سه سیناپس

مشاوره علمی در زمینه پایان نامه =یک تا سه سیناپس با توجه به مدت زمان

 

 ارزش ریالی هر سیناپس برابر با یک میلیون ریال می باشد که در صورت نیاز می توانید از اینجا خریداری نمایید 

شبکه نوروالکتروفیزیولوژی، ارائه خدمات خود را بر مبنای "واحد ارزی سیناپس" ارائه می دارد:

 

 برای مشاهده راه هایی که می توانید سیناپس کسب نمایید به سربرگ کسب سیناپس مراجعه نمایید

برای مشاهده خدماتی که برای دریافت آن نیاز به پرداخت سیناپس دارید به سربرگ پرداخت سیناپس مراجعه نمایید

 

با محاسبه موجودی سیناپس خود و کسرسیناپس های مورد نیاز برای دریافت خدمات مورد نیازتان، اقدام به پرداخت تعداد سیناپس مورد نیاز نمایید و خدمات مورد نیاز خود را از NEO دریافت نمایید.

 

 

 ارزش ریالی هر سیناپس برابر با یک میلیون ریال می باشد که در صورت نیاز می توانید از اینجا خریداری نمایید

راه هایی که می توانید با استفاده از آن سیناپس کسب کنید عبارتند از:

 

عضویت در شبکه NEO= دو سیناپس

خرید تجهیزات جانبی از موسسه پرتو دانش = یک سیناپس

راه اندازی سیستم = دو سیناپس

انتشار مقاله = یک تا چهار سیناپس:

مقاله فارسی = یک سیناپس

مقاله ISI با IF<2 = دو سیناپس

مقاله ISI با IF>2 = سه سیناپس

مقاله ISI با IF>5 = چهار سیناپس

کسب گرنت= دو تا چهار سیناپس 

گرنت داخلی = دو سیناپس

گرنت خارجی = سه تا چهار سیناپس

انتشار داده بر روی پایگاه داده NEO= چهار سیناپس

تدریس در کارگاه های NEO=دو سیناپس

شرکت در کارگاه های NEO= یک سیناپس

داشتن موجودی 10 واحد سیناپس= یک سیناپس

 خدماتی که برای دریافت آن باید واحد ارزی سیناپس پرداخت کنید  عبارتند از:

 

راه اندازی سیستم = ده سیناپس

تمدید گارانتی یک ساله دستگاه = بیست سیناپس

 حذف نویز = چهار سیناپس

مشکل یابی آنلاین = یک تا سه سیناپس با توجه به مدت زمان رفع ایراد

مشکل یابی با حضور در محل= پنج سیناپس

تعمیر تجهیزات جانبی= یک تا پنج سیناپس با توجه به نوع تعمیرات

آموزش خصوصی= هشت تا ده سیناپس با توجه به زمان و تجهیزات موردنیاز آموزش

آموزش کارگاهی= چهار تا شش سیناپس با توجه به زمان و تجهیزات موردنیاز کارگاه

آپدیت نرم افزار= دو سیناپس

دریافت شماره سریال نرم افزار = یک تا سه سیناپس با توجه به ثبت و آنالیز مروبطه

دسترسی به پایگاه داده های NEO= سه سیناپس

مشاوره علمی در زمینه پایان نامه =یک تا سه سیناپس با توجه به مدت زمان

 

 ارزش ریالی هر سیناپس برابر با یک میلیون ریال می باشد که در صورت نیاز می توانید از اینجا خریداری نمایید 

بالا