کارگاه ثبت پتانسیل میدانی و آنالیز در متلب

 • نام فروشگاه:  شبکه الکتروفیزیولوژی NEO
 • توضیحات محصول:
 • کارگاه دو روزه عملی ثبت پتانسیل های میدانی به همراه پروتکل های کاربردی و آنالیز داده ها در متلب
 • قیمت: 4,000,000 ریال
 • قیمت به حروف:     ( چهار میلیون ریال )
 •     1
 • bag
 • افزودن کالا به سبد خرید
 • پیش پرداخت کالا :
 • 2,000,000 ریال
ثبت پتانسیل میدانی

           ثبت پتانسیل میدانی         

         مراحل:         

1.    هندلینگ رت، بیهوشی، طرز کار با استریوتکس

2.     اتصال الکترود ثبت و تحریک 

3.     ایجاد پروتکل تحریک

4.     چک کردن صحت سیگنال و آرتیفکت

5.     نحوه کار با دستگاه eLab

6.     نحوه کار با نرم افزار eProbe

7.     آنالیز داده ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .

آنالیز داده های پتانسیل میدانی در MATLAB

آنالیز داده ها با نرم افزار متلب شامل موارد زیر است:

 • Introduction to Matlab
 • Import data in Matlab
 • Filtering
 • Avaraging
 • Drawing graphs
 • Calculations ( Frequency analysis, Time-Freq analysis, delay, Amplitude, Slope,...)
 • Export data and graphs

 

 

           ثبت پتانسیل میدانی         

         مراحل:         

1.    هندلینگ رت، بیهوشی، طرز کار با استریوتکس

2.     اتصال الکترود ثبت و تحریک 

3.     ایجاد پروتکل تحریک

4.     چک کردن صحت سیگنال و آرتیفکت

5.     نحوه کار با دستگاه eLab

6.     نحوه کار با نرم افزار eProbe

7.     آنالیز داده ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .

آنالیز داده ها با نرم افزار متلب شامل موارد زیر است:

 

 

بالا