عضویت در ژورنال کلاب NEO

  • نام فروشگاه:  شبکه الکتروفیزیولوژی NEO
  • توضیحات محصول:
  • قیمت:
  • قیمت به حروف:     
  • bag
  • افزودن کالا به سبد خرید
ژورنال کلاب

 

برای شرکت در ژورنال کلاب تخصصی انجمن نوروالکتروفیزیولوژی، رزومه خود را به آدرس ایمیل info@ScienceBeam.com ارسال نمایید.

 

 

از اهداف این ژورنال کلاب ارتباط بین علوم پایه و بالینی و مباحث بین رشته ای می باشد.

ژورنال کلاب ها به صورت هدف دار بوده و منتهی به طرح پژوهشی می شود.

حق اعضای شرکت کننده در هر طرح، محفوظ خواهد بود. 

 

برای شرکت در ژورنال کلاب تخصصی انجمن نوروالکتروفیزیولوژی، رزومه خود را به آدرس ایمیل info@ScienceBeam.com ارسال نمایید.

 

 

از اهداف این ژورنال کلاب ارتباط بین علوم پایه و بالینی و مباحث بین رشته ای می باشد.

ژورنال کلاب ها به صورت هدف دار بوده و منتهی به طرح پژوهشی می شود.

حق اعضای شرکت کننده در هر طرح، محفوظ خواهد بود. 

بالا