آموزش ثبت EXG(EEG ECG EMG) انسانی

  • نام فروشگاه:  شبکه الکتروفیزیولوژی NEO
  • توضیحات محصول:
  • قیمت: 5,000,000 ریال
  • قیمت به حروف:     ( پنج میلیون ریال )
  • bag
  • افزودن کالا به سبد خرید
ثبت EXG انسانی

        آموزش ثبت EEG انسانی          

  
      مراحل:             

1.     نحوه ثبت EEG و آشنایی با مفاهیم سیگنال

2.     اتصال الکترودها بر روی جمجمه ( سیستم 20-10)

3.     چک کردن صحت سیگنال

4.     آنالیز داده ها

5.     نحوه کار با دستگاه eWave

6.     نحوه کار با نرم افزار eProbe

        آموزش ثبت EEG انسانی          

  
      مراحل:             

1.     نحوه ثبت EEG و آشنایی با مفاهیم سیگنال

2.     اتصال الکترودها بر روی جمجمه ( سیستم 20-10)

3.     چک کردن صحت سیگنال

4.     آنالیز داده ها

5.     نحوه کار با دستگاه eWave

6.     نحوه کار با نرم افزار eProbe

بالا