آموزش ثبت پتانسیل برانگیخته بینایی

  • نام فروشگاه:  شبکه الکتروفیزیولوژی NEO
  • توضیحات محصول:
  • قیمت: 5,000,000 ریال
  • قیمت به حروف:     ( پنج میلیون ریال )
  • bag
  • افزودن کالا به سبد خرید
VEP

        آموزش ثبت پتانسیل برانگیخته بینایی  VEP

  
      مراحل:             

1.     اتصال الکترودها بر روی جمجمه 

2.     نحوه ثبت EEG 

3.     چک کردن صحت سیگنال

4.     طراحی پروتکل

5.     آنالیز داده ها

6.     نحوه کار با دستگاه eWave

7.     نحوه کار با نرم افزار eProbe

        آموزش ثبت پتانسیل برانگیخته بینایی  VEP

  
      مراحل:             

1.     اتصال الکترودها بر روی جمجمه 

2.     نحوه ثبت EEG 

3.     چک کردن صحت سیگنال

4.     طراحی پروتکل

5.     آنالیز داده ها

6.     نحوه کار با دستگاه eWave

7.     نحوه کار با نرم افزار eProbe

بالا