آموزش ثبت پتانسیل تک واحدی

  • نام فروشگاه:  شبکه الکتروفیزیولوژی NEO
  • توضیحات محصول:
  • قیمت: 5,000,000 ریال
  • قیمت به حروف:     ( پنج میلیون ریال )
  • bag
  • افزودن کالا به سبد خرید
ثبت پتانسیل تک واحدی

       ثبت پتانسیل تک واحدی       

         مراحل:            

1.     طرز کار با استریو تکس

2.     اتصال الکترودها

3.     چک کردن صحت سیگنال

4.     نحوه کار با دستگاه eLab

5.     نحوه کار با نرم افزار eProbe

6.     دسته بندی اسپایک ها

7.     آنالیز داده ها

       ثبت پتانسیل تک واحدی       

         مراحل:            

1.     طرز کار با استریو تکس

2.     اتصال الکترودها

3.     چک کردن صحت سیگنال

4.     نحوه کار با دستگاه eLab

5.     نحوه کار با نرم افزار eProbe

6.     دسته بندی اسپایک ها

7.     آنالیز داده ها

بالا