آموزش خصوصی بررسی سرعت هدایت عصبی

  • نام فروشگاه:  شبکه الکتروفیزیولوژی NEO
  • توضیحات محصول:
  • قیمت: 5,000,000 ریال
  • قیمت به حروف:     ( پنج میلیون ریال )
  •     1
  • bag
  • افزودن کالا به سبد خرید
NCV

        آموزش ثبت سرعت هدایت عصبی           
      مراحل:           

1.     قرار دادن الکترود تحریک  و ثبت

2.     چک کردن صحت سیگنال

3.     طراحی پروتکل تحریک

4.     آنالیز داده ها

5.     نحوه کار با دستگاه eWaveS

6.     نحوه کار با نرم افزار eProbe

        آموزش ثبت سرعت هدایت عصبی           
      مراحل:           

1.     قرار دادن الکترود تحریک  و ثبت

2.     چک کردن صحت سیگنال

3.     طراحی پروتکل تحریک

4.     آنالیز داده ها

5.     نحوه کار با دستگاه eWaveS

6.     نحوه کار با نرم افزار eProbe

بالا