محصولات منتخب
محصولات
دسته بندی محصولات
 • پشتیبانی آموزشی
  • کارگاه عملی
  • کارگاه آنالیز
 • لیست تجهیزات مراکز
  • ثبت خارج سلولی
  • ثبت داخل سلولی
 • پایگاه داده ها
  • دریافت کد عضویت
 • پشتیبانی
 • مدرسه الکتروفیزیولوژی و علوم ش
شبکه نوروالکتروفیزیو

 

                        NEO ( Neuro-Electrophysiology Organization)                        

 

       شبکه نوروالکتروفیزیولوژی، به منظور فراهم سازی بستر آموزش و پژوهش به منظور  کاربرد الکتروفیزیولوژی در علوم اعصاب فعالیت خود را آغاز نموده است.

 

                              الکتروفیزیولوژی به عنوان روشی چند بعدی، نیازمند به اشتراک گذاری دانش و ایده ها در موضوعاتی همچون فیزیک، علوم محاسباتی، علوم زیستی و بالینی و ... می باشد. 

                              در سال های اخیر، با رشد امکانات، استفاده ازین روش ها فراگیر شده ولی هم چنان جای خالی کار تیمی و ارتباط بین رشته ای حس می شود.     

                                     برای عضویت در شبکه NEO، اینجا کلیک کنید.


 

                               شبکه نوروالکتروفیزیولوژی، فراهم سازی این نیازها را هدف گرفته است، از جمله: 

                            آموزش های استاندارد و دوره ای تکنیک های نوروالکتروفیزیولوژی به صورت سراسری

                              برقراری ارتباط بین دانشجویان و پژوهشگران با موسسات و آزمایشگاه ها

                              برقراری ارتباط موثر بین مراکز علمی-پژوهشی و دانشگاه ها

                              تجهیز آزمایشگاه ها با فناوری های نوین الکتروفیزیولوژی

                              خدمات پشتیبانی و ارتقا تجهیزات الکتروفیزیولوژی

                              فراهم سازی پایگاه داده نوروالکتروفیزیولوژی

                              ارائه خدمات پشتیبانی در امور پژوهشی

                              ارائه فرصت های پژوهشی و شغلی


عضویت در کانال تلگرامی NEO 

 

بالا