تماس با ما

  

آدرس

مشهد
میدان آزادی- دانشگاه فردوسی
جنب دانشکده مهندسی- مرکز رشد فناوری- واحد 104

مدیر عامل09155129524

راه های ارتباطی

 38837383 -051

 38837383 -051

30007650006012

 [email protected]

 www.metsofts.ir


واحد مدیر فنی رایانه

 مهدی نژاد کمالی

پشتیبانی فنیمهندس علیرضا ناجی

[email protected]

[email protected]

[email protected]

واحد فروش و بازرگانی

 سرکار خانم قنبری

مدیر عاملمهندس مصطفی مکارم

 [email protected]

 [email protected]

بالا