نام محصول قیف شیشه ای

  • شرح و توضیح :
تماس با ما

  

شماره تماس 

021-22943129

شماره نمابر 

22970215

معرفی شرکت 

این شرکت با تکیه بر دانش فنی و کار گروهی در امر مشاوره ، طراحی و اجرای پروژه های صنعتی و نیمه صنعتی، تحقیق و توسعه و ارائه خدمات آموزشی در حیطه مهندسی مواد، مکانیک، شیمی فعالیت میکند.

نشانی 

 

تهران-تهران--لویزان- خیابان شعبانلو- جنب دانشگاه مالک اشتر

  

شماره تماس 

021-22943129

شماره نمابر 

22970215

معرفی شرکت 

این شرکت با تکیه بر دانش فنی و کار گروهی در امر مشاوره ، طراحی و اجرای پروژه های صنعتی و نیمه صنعتی، تحقیق و توسعه و ارائه خدمات آموزشی در حیطه مهندسی مواد، مکانیک، شیمی فعالیت میکند.

نشانی 

 

تهران-تهران--لویزان- خیابان شعبانلو- جنب دانشگاه مالک اشتر

بالا