ترمال سایکلر

  • شرح و توضیح :
درباره ما

شرکت طلوع جاویدان امید (سهامی خاص) در سال 1391 با هدف توسعه تکنولوژی در عرصه های مختلف فناوری از جمله فناوری سلامت تأسیس شد. این مجموعه با انجام فعالیت مشترک با تعداد زیادی از کارگروه های علمی و صنعتی توانمند داخلی، هم اکنون شبکه ای گسترده برای اجرای پروژه های فناورانه در داخل کشورمان گردهم آورده است و با استفاده از توان علمی و فنی این مجموعه ها در همراهی متخصصین توانمند شرکت، تاکنون تعدادی پروژه با تکنولوژی بالا به سرانجام رسانده است که نتیجه آنها تولید چند محصول مهم و چند فرآیند تولیدی اساسی و زیرساختی در عرصه های فناورانه کشور بوده است. از جمله این محصولات و فرآیندها می توان به دستگاه ریزنمونه بردار آزمایشگاهی µSCutter، دستگاه تکثیر کننده ماده ژنومیک IHopeS Thermal Cycler و فرآیند کامل نمونه سازی صنعتی محصولات و قطعات با تکنولوژی بالا در مراحل نمونه اولیه، پایلوت و تولید انبوه اشاره کرد.شرکت طلوع جاویدان امید (سهامی خاص) هم اکنون در ابتدای سال سوم فعالیت رسمی خود قصد دارد تا با تکیه به عنایات خداوند متعال، پروژه های مختلفی که در عرصه های توسعه تکنولوژی و توسعه بیوتکنولوژی تابحال به سرانجام رسانده است با همیاری متخصصین کشورمان در سطح انبوه به بازارهای داخلی و بین المللی ارائه نماید.

شرکت طلوع جاویدان امید (سهامی خاص) در سال 1391 با هدف توسعه تکنولوژی در عرصه های مختلف فناوری از جمله فناوری سلامت تأسیس شد. این مجموعه با انجام فعالیت مشترک با تعداد زیادی از کارگروه های علمی و صنعتی توانمند داخلی، هم اکنون شبکه ای گسترده برای اجرای پروژه های فناورانه در داخل کشورمان گردهم آورده است و با استفاده از توان علمی و فنی این مجموعه ها در همراهی متخصصین توانمند شرکت، تاکنون تعدادی پروژه با تکنولوژی بالا به سرانجام رسانده است که نتیجه آنها تولید چند محصول مهم و چند فرآیند تولیدی اساسی و زیرساختی در عرصه های فناورانه کشور بوده است. از جمله این محصولات و فرآیندها می توان به دستگاه ریزنمونه بردار آزمایشگاهی µSCutter، دستگاه تکثیر کننده ماده ژنومیک IHopeS Thermal Cycler و فرآیند کامل نمونه سازی صنعتی محصولات و قطعات با تکنولوژی بالا در مراحل نمونه اولیه، پایلوت و تولید انبوه اشاره کرد.شرکت طلوع جاویدان امید (سهامی خاص) هم اکنون در ابتدای سال سوم فعالیت رسمی خود قصد دارد تا با تکیه به عنایات خداوند متعال، پروژه های مختلفی که در عرصه های توسعه تکنولوژی و توسعه بیوتکنولوژی تابحال به سرانجام رسانده است با همیاری متخصصین کشورمان در سطح انبوه به بازارهای داخلی و بین المللی ارائه نماید.

بالا