شیکر

قبل استفاده برای الک‌های:

  •   سری 12 اینچی
  •  سری 6 اینچی
     تعیین منحنی دانه‌بندی و طبقه‌بندی خاک در سیستم یکنواخت به مهندسان دید بسیار خوبی نسبت به شرایط خاک می‌دهد. مبنای طراحی این دستگاه استاندارد ASTM D6913 می‌باشد.

بالا