فريز دراير صنعتي مدل IFD-5012

  • شرح و توضیح :
تماس با ما

 

تماس با ما

آدرس:

تهران ،اتوبان آیت ا.. سعیدی،شهرک صنعتی چهار دانگه،خیابان 17 (بلوار کاوه)،بلوار صنایع خیابان سروش، کوچه 16/5 هنر، پلاک 13

تلفن:      تلفن : 18 85 44 55 021

فکس:    تلفکس : 30 84 44 55 021

 

 

 

 

 

 

تماس با ما

آدرس:

تهران ،اتوبان آیت ا.. سعیدی،شهرک صنعتی چهار دانگه،خیابان 17 (بلوار کاوه)،بلوار صنایع خیابان سروش، کوچه 16/5 هنر، پلاک 13

تلفن:      تلفن : 18 85 44 55 021

فکس:    تلفکس : 30 84 44 55 021

 

 

 

 

 

بالا